Om mig

Jag kandiderar till Riksdagen 2022

Jag är glad och ödmjuk över att jag på årsmötet fått stöd för min kandidatur till Riksdagen 2022 av styrelsen för Moderaterna i Danderyd.

Här är några rader om hur jag tänker kring moderat politik och vad jag vill medverka till som riksdagsman. Många är pessimistiska om Sveriges utveckling men vi Moderater ska vara optimistiska. Vi har en politik som lyfter fram kreativitet och möjligheter för alla.

Jag tror på människan och människans förmågor samtidigt som jag är realistisk om våra tillkortakommanden. 

Moderat politik främjar lärande, kultur, kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap. Vi kommer att hitta de lösningar vi behöver för att skapa oss en god framtid.

POLITIKEN

Politiken är begränsad och den kan inte lösa allt. Statens roll ska vara fokuserad på att lösa de grundläggande uppgifterna såsom att skapa trygghet genom en fungerande ekonomisk och social struktur, ett starkt rättsväsende och ett starkt totalförsvar.

Jag vill värna demokratin. 

Jag vill att vi tar ansvar för framtiden genom att minska vår påverkan på natur, klimat och miljö. 

Detta ska vi göra genom att ställa mycket höga krav på effektivitet och precision i den politik som vi moderater för.

FÖRETAGSAMHETEN

Företagsamhet lägger grunden för vår välfärd. Utan företag ingen välfärd. 

Som riksdagsman kommer jag att arbeta för 

  • att uppmuntra företagsamhet, 
  • att öka förståelse för företagarens villkor, 
  • att skolan utbildar för företagens behov och 
  • att vi förenklar företagandet

så att vi kan upprätthålla och utveckla vår välfärd. Vi behöver fortsätta att utveckla vård och omsorg, kultur och utbildning. 

Det vill jag göra genom att minska regelkrångel, genom att begära att myndigheter samordnar sitt behov av uppgiftshämtande och lämnande, genom att skapa bättre förutsättningar för en enklare enskild näringsverksamhet, göra UF företag (Ung Företagsamhet) obligatoriskt i gymnasiet, göra det enklare att få mikrolån för de som vill starta en verksamhet.

UTBILDNINGEN

Vår konkurrenskraft som nation beror på näringslivets förmåga att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta individer. Vårt utbildningssystem, från förskola till spetsforskning, måste anpassas efter de behov vi har och ligga i världsklass. 

Därför måste vi ha en skola som fokuserar på kunskap samtidigt som den är stödjande. 

Vi kan inte ha EN skola för alla utan vi måste ha skolor för ALLA. Vi måste acceptera att det finns en mångfald av behov. 

ÄLDREOMSORGEN

Det senaste året har tydliggjort att det behövs mer resurser till äldreomsorgen. Enligt Sveriges kommuner och regioner behöver resurserna öka från 130 mdr till 200 mdr de närmaste 10 åren bara för att bibehålla personaltätheten. Jag tycker att vi måste ta det på allvar och satsa mer.

MINA UPPDRAG

Jag är vice ordförande i tekniska nämnden, ersättare i kommunfullmäktige samt ledamot i Moderata företagarrådet Stockholms stad och läns styrelse, där vi tillsammans bakar god företagarpolitik.

Jag är 63 år, civilingenjör och är sedan 20 år småföretagare med anställda inom organisationsutveckling. Jag har också valt att undervisa deltid i matematik på tekniska högskolan därför att jag tycker att det är viktigt att bidra till ungdomars lärande i matematik.

Jag bor i Djursholm med min fru och är stolt far till två vuxna döttrar och glad morfar till två härliga barnbarn. Det kan hända att ni ser mig bakom kameran ibland eftersom fotografin sedan ungdomsåren varit ett intresse. Ibland är jag ute och åker på min 21 år gamla Harley Davidson.

UTAN FÖRETAG INGEN VÄLFÄRD

Det behövs fler företagare i riksdagen och det är därför som jag nu kandiderar.

2021 Leo MC porträtt