Kryssa mig i provvalet!

Det behövs fler företagare i riksdagen därför söker jag ditt förtroende i Moderaternas försöksnominering som pågår mellan den 11-17 oktober.

Jag är 63 år, civilingenjör och småföretagare med anställda sedan 20 år. Utbildning är viktig och därför undervisar jag också i matematik deltid på KTH. Sedan 25 år har jag varit aktiv som politiker i Danderyd. Jag vet vad som behövs för ett bättre företagsklimat.

För ett bättre företagsklimat 

Vi behöver skapa bättre och enklare förutsättningar för att starta och driva mindre näringsverksamhet. Det ska vara enklare att få uppstartslån. I riksdagen vill jag arbeta för ett bättre företagsklimat där en viktig fråga är att minska regelkrånglet. 

För en bättre utbildning 

Vår konkurrenskraft beror på näringslivets förmåga att rekrytera, utveckla och behålla kompetens. Vi ska inte ha en skola för alla, utan skolor för alla, och som inkluderar en mångfald av behov.  Skolan behöver därför fokusera mer på samhällets behov. 

För en bättre äldreomsorg 

Äldreomsorgen behöver mer resurser. Enligt Sveriges kommuner och regioner behöver resurserna öka från 130 till 200 miljarder kr de närmaste 10 åren, enbart för att bibehålla personaltätheten. Jag vill att resurserna till äldreomsorgen ska öka väsentligt så att de äldre får vård med kvalitet i hela Sverige. 

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *