Fritt företagande – för Sveriges välfärd

Tack Erik Hafström och Eric Giertz, prof. emeritus i industriell ekonomi, KTH, för en intressant eftermiddag Sveriges industriella historia från mitten av 1800-talet till nutid som tema.

Min personliga sammanfattning ur politisk synvinkel:

✅ Sverige var på 1800-talet ett mycket fattigt land utan fritt företagande. Johan August Gripenstedt drev igenom en näringsfrihetsreform i riksdagen den 18 juni 1864 och på 100 år blev Sverige ett av de rikaste länderna i världen.

✅ Under första hälften av 1900-talet kom Socialdemokraterna och företagarna mycket bra överens. Men i slutet av 1970-talet gick det sämre för Sverige.

✅ Senare, under 1970-talet ville Socialdemokraterna införa Löntagarfonder – en slags planekonomi.

✅ Striden stod mellan fritt företagande och planekonomi. Kampen mot löntagarfonderna kulminerade den 4 oktober 1983 med 100 000 demonstranter. Tack vare allt motstånd vann det fria företagandet och vår välfärd var räddad.

✅ Moderaterna blev företagarnas första val för ett fritt företagande och det ska vi fortsätta att vara. Därför firar vi företagarnas dag just den 4 oktober, varje år. Arbetarna har sin dag, företagarna har den 4 oktober.

Utan företag, ingen välfärd. Det är därför som jag engagerar mig och verkar för 

Ⓜ️ För ett bättre företagsklimat

Vi ska förenkla företagandet genom att minska regelkrånglet. Skapa bättre och enklare förutsättningar för att starta enskild näringsverksamhet och göra det enklare att få mikrolån för de som vill starta en verksamhet. 

Ⓜ️ För en bättre utbildning 

Vi ska vara i världsklass. Vi ska inte ha en skola för alla utan skolor för alla, som inkluderar den mångfald av behov som finns. För vår konkurrenskraft beror på näringslivets förmåga att rekrytera, utveckla och behålla kompetens. 

Ⓜ️  För en bättre äldreomsorg 

Äldreomsorgen behöver mer resurser. Enligt Sveriges kommuner och regioner behöver resurserna öka från 130 till 200 miljarder de närmaste 10 åren bara för att bibehålla personaltätheten. Jag vill att resurserna till äldreomsorgen ökar väsentligt så att de äldre får vård med kvalitet. 

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *