Här kommer en hälsning från mig, din kandidat till riksdagen. 

För ett bättre företagsklimat 

Företagsamhet lägger grunden för vår välfärd. Vi ska förenkla företagandet genom att minska regelkrånglet. Skapa bättre och enklare förutsättningar för att starta enskild näringsverksamhet och göra det enklare att få mikrolån för de som vill starta en verksamhet. 

För en bättre utbildning 

Vi ska vara i världsklass. Vi ska inte ha en skola för alla utan skolor för alla, som inkluderar den mångfald av behov som finns. För vår konkurrenskraft beror på näringslivets förmåga att rekrytera, utveckla och behålla kompetens. Skolan behöver fokusera mer på företagens behov, därför vill jag att utbildning i företagande ska vara obligatorisk under skoltiden, till exempel genom UF-företag (Ung Företagsamhet). 

För en bättre äldreomsorg 

Äldreomsorgen behöver mer resurser. Enligt Sveriges kommuner och regioner behöver resurserna öka från 130 till 200 miljarder de närmaste 10 åren bara för att bibehålla personaltätheten. Jag vill att resurserna till äldreomsorgen  ökar väsentligt så att de äldre får vård med kvalitet. 

Jag är civilingenjör och företagare sedan många år och vet vad som behövs för ett bättre företagsklimat. Det behövs fler företagare i riksdagen, därför ­kandiderar jag.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *